Welkom op het ECE plateform !

Om het lezen van uw dossier te vereenvoudigen…

Om het lezen van uw dossier te vereenvoudigen…

... noteer de datum van de upload van het bestand in de beschrijving

Wat is ECE?

Wat is ECE?

De Nederlandstalige ‘evaluatiecommissie voor de gerechtelijke stage’ en de Franstalige ‘commission d’évaluation du stage judiciaire’ vormen samen de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage (ECE). De ECE staan in voor de opvolging en evaluatie van de gerechtelijke stagiairs en zijn organen van het IGO. Dit betekent onder meer dat het IGO instaat voor het secretariaat van de commissies.

Taken van de ECE

Dit voorkomt weergaveproblemen...

Dit voorkomt weergaveproblemen...

... u dient een beschrijving van uw document en een datum toe te voegen (bv. : verslag functioneringsgesprek 22maart18)... Liefst kort en beknopt.