Welkom op het ECE plateform !

Wat is ECE?

De Nederlandstalige ‘evaluatiecommissie voor de gerechtelijke stage’ en de Franstalige ‘commission d’évaluation du stage judiciaire’ vormen samen de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage (ECE). De ECE staan in voor de opvolging en evaluatie van de gerechtelijke stagiairs en zijn organen van het IGO. Dit betekent onder meer dat het IGO instaat voor het secretariaat van de commissies.

Taken van de ECE

  • werken de programma’s uit van de buitenstages van de gerechtelijke stagiairs en keurt de voorstellen goed;
  • ontvangen de stageverslagen en verleent advies aan de minister van Justitie bij ongunstige stageverslagen en gaat over tot de eindevaluatie;
  • waarborgen de follow-up van de stagiairs; en
  • zien toe op de harmonisering van de inhoud van de praktische opleiding van de stagiairs en de afstemming ervan op de vereisten van de functie.
File: 
BijlageGrootteUpload Date
PDF-pictogram PowerPointvoorstelling van de ECE231.47 KB09/28/2022