Welkom op het ECE plateform !

Ben ik van AIAKOS vrijgesteld als ik al deelneem aan een ander uitwisselingsprogramma in het buitenland?

De deelname aan een ander uitwisselingsprogramma in het buitenland ontheft u evenmin van deze verplichting.

Category: