Welkom op het ECE plateform !

Ben ik verplicht om aan AIAKOS deel te nemen?

Ja

Uw hoedanigheid op het ogenblik van de inschrijving bepaalt de verplichting om deel te nemen.

Indien u reeds voorgedragen bent door de Hoge Raad voor de Justitie en nog niet benoemd op het ogenblik van de inschrijving wordt u ontheven van de verplichting. Gelieve dit samen met de datum van uw voordracht op het inschrijvingsformulier te vermelden. Indien u reeds benoemd bent, bent u uiteraard ook ontheven want het programma is enkel verplicht voor (Belgische) gerechtelijke stagiairs. Het spreekt voor zich dat u uw ( toekomstige)korpschef op de hoogte brengt van een AIAKOS-verplichting indien u nog voorgedragen of benoemd zou worden na de inschrijving.

Category: