Welkom op het ECE plateform !

Wat is AIAKOS?

Het project AIAKOS is een uitwisselingsprogramma voor gerechtelijke stagiairs en magistraten die aan het begin van hun loopbaan staan. Het programma wordt gesubsidieerd door de EU en gecoördineerd door EJTN , het Europees netwerk voor de opleiding van magistraten en leden van de rechterlijke orde. EJTN is het belangrijkste platform en  op Europees niveau de belangrijkste promotor van de ontwikkeling van opleidingen en uitwisselingsprogramma's ter bevordering van kennisdeling  en de competenties van de magistraten. Het IGO is er lid van.

Category: