Welkom op het ECE plateform !

Wat in geval van ziekte-, zwangerschaps-of vaderschapsverlof?

Uw gerechtelijke stage, net zoals uw buitenstage, loopt tijdens het zwangerschaps- en vaderschapsverlof gewoon door. U dient de belangrijkste verplicht te volgen opleidingen die in deze periode vallen het jaar nadien in te halen. Voor AIAKOS geldt dit ook indien u op dat moment nog stage loopt.

Category: