Welkom op het ECE plateform !

Wat moet ik doen wanneer een facultatieve en verplicht te volgen opleiding op dezelfde dag vallen?

Het IGO tracht overlapping zo veel mogelijk te vermijden. Indien u hier toch mee geconfronteerd wordt, dan dient u voorrang te geven aan de verplicht te volgen opleiding.
Stel dat u zich ingeschreven heeft voor een facultatieve opleiding die u recht geeft op een attest, dan dient u deze opleiding te annuleren en kan u deze bijwonen tijdens een volgende editie.