Welkom op het ECE plateform !

Wat moet ik doen wanneer ik een verplicht te volgen opleiding mis?

Net zoals bij ziekte vraagt het IGO u, in geval van afweizigheid, om de opleidingsverantwoordelijke hier zo snel mogelijk van in kennis te stellen. Daarnaast dient u uw afwezigheid te motiveren.
Om u in staat te stellen uw stagetraject zo snel mogelijk af te sluiten, vraagt het IGO u om de gemiste opleiding bij de eerst volgende editie in te halen.
U neemt alvorens de volgende editie te volgen best even contact op met het IGO, aangezien op verplicht in te halen opleidingen soms een uitzondering wordt gemaakt.