Welkom op het ECE plateform !

Worden mijn transportkosten terugbetaald tijdens mijn buitenstage?

De transportkosten tijdens de buitenstage zijn ten laste van de FOD Justitie, indien de treintickets werden aangekocht via de online applicatie CTOL van de NMBS.
De FOD Justitie gaat niet over tot de terugbetaling van treintickets die niet op de bovenvermelde manier werden aangekocht (zie omzendbrief van de FOD Justitie nr. 174 van 13 juni 2014 en het KB van 13 juli 2017 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 juli 2017)).

Category: