Welkom op het ECE plateform !

Worden mijn transportkosten terugbetaald bij het volgen van opleidingen?

Indien u met de wagen komt, heeft u als gerechtelijk stagiair recht op het equivalent van een tweedeklas treinticket. Hiertoe dient u het formulier verplaatsingskosten over te maken aan het IGO.
Indien u met het openbaar vervoer (NMBS) komt, kan u tevens gebruik maken van dit formulier (gelieve een kopie van het desbetreffend treinticket in bijlage toe te voegen). De eenvoudigste manier om uw treinticket te bekomen is dit aan te vragen via de hoofsecretaris/hoofdgriffier van het parket/zetel waar u werkzaam bent. Hij beschiktt over een login en paswoord om uw ticket online via de NMBS te bestellen. De kosten worden hierdoor rechtstreeks doorgefactureerd naar het IGO.

Category: