Welkom op het ECE plateform !

AIAKOS

Is het programma van Buitenlandse instellingen al bekend?

Is het programma van Buitenlandse instellingen al bekend?

Het programma van de buitenlandse instellingen is ons niet bekend aangezien elk land vrij is om zijn programma uit te werken en aan te kondigen.

Hoeveel voorkeuren moet ik opgeven?

Hoeveel voorkeuren moet ik opgeven?

U dient twee maal uw 3 voorkeuren op te geven. Van zodra EJTN de lijst met beschikbare bestemmingen voor Belgische deelnemers aan het IGO overmaakt, zal u een e-mail ontvangen met een keuzeformulier waarop u dient aan te duiden naar welke buitenlandse bestemming uw voorkeur uitgaat.

Pagina's

Abonneren op AIAKOS