Welkom op het ECE plateform !

Verzekering

Ben ik verzekerd tegen mogelijke arbeidsongevallen?

Ben ik verzekerd tegen mogelijke arbeidsongevallen?

U bent tijdens uw stage, net zoals tijdens uw buitenstage, aangesloten bij een arbeidsongevallenverzekering van de FOD Justitie. Bij een arbeidsongeval neemt u best rechtsreeks contact op met de FOD Justitie via post.ro1(at)just.fgov.be.

Abonneren op Verzekering