Welkom op het ECE plateform !

Verlof tijdens de gerechtelijke stage

De gerechtelijk stagiair heeft recht op 25 verlofdagen van elk gerechtelijk jaar (van oktober tot september).
De verlofdagen tijdens de buitenstage moeten aangevraagd en ter informatie meegedeeld worden aan het parket.
De ECE beveelt maximaal 5 verlofdagen aan tijdens de buitenstage.
De verlofdagen die tijdens de maanden september, oktober en november van het tweede jaar van de gerechtelijke stage tijdens de buitenstage worden genomen, moeten worden geteld. De gerechtelijk stagiair dient de zetel te informeren over het aantal dagen dat in de maanden september, oktober en november werd opgenomen.

Category: