Welkom op het ECE plateform !

Verlof

Op hoeveel verlof heb ik recht tijdens mijn stage?

Op hoeveel verlof heb ik recht tijdens mijn stage?

De ECE hanteert als maatstaf 25 dagen verlof van oktober tot september van elk gerechtelijk jaar.
Tijdens de buitenstage, lopende van september tot eind november, geldt een andere regeling: in dit geval beveelt de ECE een maximum van 5 verlofdagen aan.
Uiteraard dient u dit te overleggen met uw korpsoverste.

Abonneren op Verlof