Welkom op het ECE plateform !

Verlof

Verlof tijdens de gerechtelijke stage

Verlof tijdens de gerechtelijke stage

De gerechtelijk stagiair heeft recht op 25 verlofdagen van elk gerechtelijk jaar (van oktober tot september).
De verlofdagen tijdens de buitenstage moeten aangevraagd en ter informatie meegedeeld worden aan het parket.
De ECE beveelt maximaal 5 verlofdagen aan tijdens de buitenstage.

Abonneren op Verlof