Welkom op het ECE plateform !

Transportkosten

Worden mijn transportkosten terugbetaald tijdens mijn buitenstage?

Worden mijn transportkosten terugbetaald tijdens mijn buitenstage?

De transportkosten tijdens de buitenstage zijn ten laste van de FOD Justitie, indien de treintickets werden aangekocht via de online applicatie CTOL van de NMBS.
De FOD Justitie gaat niet over tot de terugbetaling van treintickets die niet op de bovenvermelde manier werden aangekocht (zie omzendbrief van de FOD Justitie nr. 174 van 13 juni 2014 en het KB van 13 juli 2017 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 juli 2017)).

Worden mijn transportkosten terugbetaald bij het volgen van opleidingen?

Worden mijn transportkosten terugbetaald bij het volgen van opleidingen?

Indien u met de wagen komt, heeft u als gerechtelijk stagiair recht op het equivalent van een tweedeklas treinticket. Hiertoe dient u het formulier verplaatsingskosten over te maken aan het IGO.

Abonneren op Transportkosten