Welkom op het ECE plateform !

Afwezigheid door ziekte of zwangerschap

Loopt mijn stageperiode door bij zwangerschaps- en vaderschapsverlof?

Loopt mijn stageperiode door bij zwangerschaps- en vaderschapsverlof?

Uw gerechtelijke stage, net zoals uw buitenstage, loopt tijdens het zwangerschaps- en vaderschapsverlof gewoon door. U dient de belangrijkste verplicht te volgen opleidingen die in deze periode vallen, het jaar nadien in te halen. Hiervoor neemt u het best contact op met het IGO.

Wat moet ik doen wanneer ik een verplicht te volgen opleiding mis?

Wat moet ik doen wanneer ik een verplicht te volgen opleiding mis?

Net zoals bij ziekte vraagt het IGO u, in geval van afweizigheid, om de opleidingsverantwoordelijke hier zo snel mogelijk van in kennis te stellen. Daarnaast dient u uw afwezigheid te motiveren.
Om u in staat te stellen uw stagetraject zo snel mogelijk af te sluiten, vraagt het IGO u om de gemiste opleiding bij de eerst volgende editie in te halen.
U neemt alvorens de volgende editie te volgen best even contact op met het IGO, aangezien op verplicht in te halen opleidingen soms een uitzondering wordt gemaakt.

Wat moet ik doen in geval van ziekte?

Wat moet ik doen in geval van ziekte?

U dient zo snel mogelijk de opleidingsverantwoordelijke van het IGO in te lichten over uw afwezigheid en het doktersattest per e-mail te bezorgen aan de opleidingsverantwoordelijke van het IGO.

Abonneren op Afwezigheid door ziekte of zwangerschap