Welkom op het ECE plateform !

AIAKOS

Ben ik verplicht om aan AIAKOS deel te nemen?

Ben ik verplicht om aan AIAKOS deel te nemen?

Ja

Uw hoedanigheid op het ogenblik van de inschrijving bepaalt de verplichting om deel te nemen.

Ben ik van AIAKOS vrijgesteld als ik al deelneem aan een ander uitwisselingsprogramma in het buitenland?

Wat zijn de doelstellingen van AIAKOS ?

Wat zijn de doelstellingen van AIAKOS ?

AIAKOS heeft als doel de volgende competenties te ontwikkelen:

  • de kennis van de rechtssystemen van de andere EU lidstaten;
  • het netwerken en de uitwisseling van ervaringen tussen toekomstige collega’s magistraten;
  • de talenkennis;
  • de Europese gerechtelijke samenwerking.

Welke kosten worden terugbetaald?

Welke kosten worden terugbetaald?

  • AIAKOS in het buitenland: de verplaatsingskosten (max. 400 euro). Voor de maaltijden, overnachtingen en lokale verplaatsingen ontvangt u een per diem die ruimschoots voldoet. U kan een voorschot vragen aan EJTN.
  • AIAKOS in België: de kosten van de georganiseerde lunches en diners worden door het IGO voorgeschoten en teruggevorderd van EJTN. EJTN betaalt ook uw vervoerskosten. U dient hiervoor uw transporttickets te bewaren en de originelen na de stage samen met een kostenstaat op te sturen naar EJTN.

Wie is de doelgroep?

Hoe werkt AIAKOS?

Hoe werkt AIAKOS?

AIAKOS bestaat uit een Europese opleiding van twee weken: een week vindt plaats in de lokalen van het IGO, de tweede week vindt plaats in een andere EU-lidstaat die bereid is om Belgische gerechtelijke stagiairs een opleiding van een week aan te bieden. De weken zijn in alle deelnemende landen dezelfde.

Wat in geval van ziekte-, zwangerschaps-of vaderschapsverlof?

Wat in geval van ziekte-, zwangerschaps-of vaderschapsverlof?

Uw gerechtelijke stage, net zoals uw buitenstage, loopt tijdens het zwangerschaps- en vaderschapsverlof gewoon door. U dient de belangrijkste verplicht te volgen opleidingen die in deze periode vallen het jaar nadien in te halen. Voor AIAKOS geldt dit ook indien u op dat moment nog stage loopt.

Wanneer wordt het programma bekendgemaakt?

Wanneer wordt het programma bekendgemaakt?

Het Belgische programma zal u ten gepaste tijde bekendgemaakt worden. Het EJTN-contactpunt van het land waar u naartoe gaat, informeert u over het programma. U vindt de gegevens van deze contactpunten op de website van EJTN.

Wat is AIAKOS?

Wat is AIAKOS?

Het project AIAKOS is een uitwisselingsprogramma voor gerechtelijke stagiairs en magistraten die aan het begin van hun loopbaan staan. Het programma wordt gesubsidieerd door de EU en gecoördineerd door EJTN , het Europees netwerk voor de opleiding van magistraten en leden van de rechterlijke orde. EJTN is het belangrijkste platform en  op Europees niveau de belangrijkste promotor van de ontwikkeling van opleidingen en uitwisselingsprogramma's ter bevordering van kennisdeling  en de competenties van de magistraten. Het IGO is er lid van.

Waar vind ik info over kosten, terugbetaling en te gebruiken formulieren?

Pagina's

Abonneren op AIAKOS